Veilingregels

VEILINGREGELS KUNSTENDESIGNVEILING.NL

Kunstendesignveiling.nl kent een aantal veilingregels, die gelden voor kopers en verkopers. Deze veilingregels worden door Kunstendesignveiling.nl in de gaten gehouden. Lees de veilingregels goed door voor u de interactie met onze site aangaat zodat u op de hoogte bent van de regels en voorwaarden voordat u iets  gaat veilen, of een bieding uitbrengt op 1 van de items op onze site.

1. Een bod is bindend!

Een bod op Kunstendesignveiling.nl is niet vrijblijvend maar is bindend. Als u biedt gaat u een voorlopige koopovereenkomst aan. Besef dit goed. Het is niet mogelijk om bod later in te trekken. Mocht u overboden worden en het hogere bod wordt door Kunstendesignveiling.nl verwijderd, omdat dit bod tegen de veilingregels was, danwel afkomstig van iemand die de veilingregels of algemene voorwaarden heeft overtreden, dan geldt uw eerder gedane bod als hoogste en bindend bod.

2. Een veiling is bedoeld om op te bieden

Iedere veiling moet een aanbieding zijn van een Kunst of Design item. Het is dus niet toegestaan om gevraagd/gezocht/te ruil advertenties op de site te plaatsen. Met andere woorden u dient advertenties te plaatsen waar onze gebruikers op kunnen bieden. Aangeboden items waar niet op geboden kan worden , worden door Kunstendesignveiling.nl niet in de veiling opgenomen of verwijderd.

3. Betaling en kosten

Voor verkopers: Kunstendesignveiling.nl brengt bij Verkopers die zelf items plaatsen op Kunstendesignveiling.nl uitsluitend kosten in rekening bij een succesvolle verkoop. Voor kopers: Kunstendesignveiling.nl brengt bij kopers geen commissie kosten in rekening. Wel zijn eventuele verzendkosten en kosten bepaald in artikel 3a (Toeslag) en 3b (Volgrecht) voor rekening van de koper, tenzij anders is aangeven in de omschrijving van het item.

3a. Toeslag

Verkopers mogen geen Toeslag (kosten voor opslag/verpakken/verwerking etc.) in rekening brengen aan de koper. Deze kosten dienen in de prijs te zijn opgenomen. Kunstendesignveiling.nl zelf is wel gemachtigd een Toeslag in rekening te brengen. Dit dient dan duidelijk in de omschrijving te worden aangegeven en wordt ook op de itempagina aangegeven bij de gegevens over de prijs en veilingduur.

3b. Volgrecht


Professionele verkopers (waaronder Kunstendesignveiling.nl zelf) zijn gemachtigd volgrecht vergoedingen aan de koper door te berekenen. Dit dient nadrukkelijk in de omschrijving te zijn opgenomen. Volgrecht is van toepassing op items van kunstenaars uit de EU (Levend of tot 70 jaar na overleiden) met een uiteindelijke biedprijs van 3000 euro en hoger en is een wettelijke bepaling. (EU recht). De verkoper (waaronder Kunstendesignveiling.nl zelf) draagt zorg voor de financiele afwikkeling van deze afdracht.

4. Beschikbaarheid aangeboden producten

Een aangeboden product dient beschikbaar te zijn voor levering bij een succesvolle veiling. Het is dus niet toegestaan een bij Kunstendesignveiling.nl ter veiling staand product tijdens de veiling, elders, te verkopen. Als er een bod op een kavel wordt uitgebracht komt hier een koopovereenkomst mee tot stand. De inbrenger is dan ook verplicht het artikel tegen hoogste bod te verkopen. De Veilingmeester heeft de mogelijkheid een artikel tijdens de veiling te verwijderen en/of een koop ongendaan te maken. Dit zal alleen in uitzonderlijke gevallen gebeuren en is uitsluitend ter beoordeling van onze veilingmeester.

5. Omschrijving van de producten

Als u een Item ter veiling aanbiedt, zal Kunstendesignveiling.nl zo veel mogelijk uw omschrijving volgen. Deze omschrijving moet wel aan de volgende regels voldoen:

 • De omschrijving van het Item dient volledig juist en zo compleet mogelijk te zijn. De inbrenger is verantwoordelijk voor de juistheid van de omschrijving. Mocht Kunstendesignveiling.nl aanwijzingen hebben dat de omschrijving niet juist is, dan zal het Item verwijderd worden en bij herhaling kan uw account worden gesloten.
 • Contactgegevens – Het is niet toegestaan om een telefoonnummer, e-mail adres, of enige andere contact gegevens in een veilingomschrijving op te nemen.  Kunstendesignveiling.nl kent uw gegevens en zal deze gebruiken om de afhandeling van de veiling en/of om verzoeken tot nadere informatie door te geven. Hierbij zal Kunstendesignveiling.nl meekijken of alles volgens onze veilingregels verloopt en er niet onderhands afspraken gemaakt worden. Dit zal leiden tot het verwijderen en weren van de accounts verantwoordelijk hiervoor.
 • Het is niet toegestaan om een URL te vermelden die verwijst naar een voor het aangeboden product niet relevante site. Tevens is het uitdrukkelijk niet toegestaan een URL te plaatsen naar een commerciele website of een website waar handel buiten Kunstendesignveiling.nl om op gestimuleerd wordt. Iedere URL kan door Kunstendesignveiling.nl zonder opgave van redenen verwijderd worden. Dit is ter beoordeling van de Veilingmeester.
 • Een verkoper mag geen dubbele Items plaatsen in 1 veiling. Meerdere identieke Items kunnen worden beëindigd. Dit geldt ook voor kunst die in oplage is gemaakt en waarbij alleen het oplage nummer afwijkt. Wel is het natuurlijk toegestaan om bij verkoop en een volgende veiling hetzelfde werk, maar met een ander oplage nummer aan te bieden
 • Zoektermen – Het gebruik van zoektermen in uw omschrijving of titel die niet primair van toepassing zijn op uw product is niet toegestaan. Heeft u bijvoorbeeld een zeefdruk van Herman Brood te koop, vermeldt u dan niet de naam van allerlei andere schilders zoals Corneille, Appel etc.

6. Verboden producten

Wij handhaven een beleid dat voorziet in een verbod van de veilingen van de volgende producten op onze site, ongeacht de rechtsgeldigheid van dergelijke producten:

 • Namaakproducten of counterfeit
 • Haatdragende of discriminerende geschriften
 • Lasterlijk materiaal
 • Nazi memorabilia en aanverwant materiaal
 • Materiaal dat inbreuk maakt of kan maken op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten
 • Reproducties of (kleuren)kopieen
 • Aandelen en zekerheden
 • Opgezette dieren of Lichaamsdelen (menselijk en dierlijk)
 • Artikelen die niet verhandeld mogen worden volgens de Nederlandse wet of die op illegale wijze zijn verkregen

Voldoet uw product/veiling niet aan onze Veilingregels dan behoudt Kunstendesignveiling.nl zich het recht voor om de betreffende veiling voortijdig te sluiten.