Kunst & Design Verkopen

 ITEMS VERKOPEN VIA KUNSTENDESIGNVEILING.NL

Hieronder vindt u de belangrijkste regels met betrekking tot het aanbieden en verkopen van kunst en design items op kunstendesignveiling.nl:

1. Kunstendesignveiling.nl staat alleen werk toe van door ons erkende kunstenaars en ontwerpers.

2. Bij een succesvolle verkoop betaalt u 5% commissie (exclusief BTW). Zie tarieven voor meer informatie.

3. Wij zijn een veiling en geen galerie. Uw items dienen te worden aangeboden tegen veilingprijzen.

4. Er geldt een garantieregeling van 3 weken op de authenticiteit en conditie tenzij de verkoper dit uitdrukkelijk uitsluit in zijn omschrijving. (zie veilingregels)

 

Items Aanbieden op Kunstendesignveiling.nl

1. Een item moet veilingwaardig zijn.

2. Een kunstenaar of ontwerper moet door ons erkend worden. Controleer dit middels volgende methodes/regels:

– Kijk op Artprice.com en zoek op de naam van de kunstenaar. Als deze vermeld staat, dan is deze kunstenaar toegestaan.

– Kijk bij RKD.nl of de kunstenaar in de database voorkomt.

– Komt de kunstenaar in 1 of beiden databases voor dat is de kunstenaar in principe toegestaan. Wel behouden wij het recht een kunstenaar te weigeren.

– Massa kunstenaars die nieuw werk maken wat overal op internet te koop is zijn in principe niet toegestaan. – Neem bij twijfel contact met ons op.

– U mag niet meer dan 3 werken van dezelfde kunstenaar tegelijkertijd aanbieden (om overkill te voorkomen). Werken waar op geboden is en werken van andere aanbieders tellen niet mee.

 

Stappen om items in veiling aan te bieden op Kunstendesignveiling.nl:

1. Lid Worden: Lidmaatschap is gratis. Nog geen lid? Klik hier.

2. Item Plaatsen: Klik op: Item plaatsen in het bovenste menu en vul de benodigde velden in. Lees alle instructies goed door voordat u een kunst of design item plaatst.

3. Afhandeling: na afloop van de veiling bent u er verantwoordelijk voor om de hoogste bieder via ons contact systeem te benaderen en de verkoop af te handelen. Deze veiling is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en omdat wij mee kunnen lezen met het berichten systeem, leidt onderhands afhandelen van de verkoop tot sluiting van de accounts.

4. Commissie: U betaalt een commissie over succesvol verkochte items via ons veilingplatform. Het door u te betalen bedrag staat boven aan uw account pagina en dient overgemaakt te worden op onze rekening via PayPal of iDeal.

Veilingregels Kunstendesignveiling.nl

1. De verkoper is verplicht een item te leveren: Hoewel de transactie formeel plaatsvindt tussen koper en verkoper en kunstveiling slechts het platform biedt, worden kopers die niet leveren aan de hoogste bieder uitgesloten van verdere deelname aan kunstendesignveiling.nl (net als kopers die niet afnemen).

2. Een item moet voldoen aan de omschrijving van het kunst of design object: Als Kunstendesignveiling.nl het idee heeft dat een item niet voldoet aan de omschrijving, dan kan het worden verwijderd. Bijvoorbeeld als Kunstendesignveiling.nl twijfelt aan de echtheid. Dit wil echter nadrukkelijk niet zeggen dat Kunstendesignveiling.nl BV hiermee aangeeft dat alle andere items gegarandeerd zijn. Wij verwijderen alleen items indien wij duidelijke signalen ontvangen dat een aanbieding niet juist is. Voor de overige items dient u zelf na te gaan of deze aan de omschrijving beantwoorden. (Bijv. door het item op te halen en na goedkeuring te betalen, of door een garantieregeling af te spreken).

3. BTW: Alle items die aangeboden worden, dienen te worden aangeboden voor een prijs inclusief BTW.

4. Verzendkosten: Verkopers dienen zelf in de omschrijving aan te geven of een item verzonden kan worden en wat de verzendkosten zijn. In principe zijn dat altijd de normale verzendkosten en mogen kopers niet achteraf geconfronteerd worden met abnormaal hoge extra kosten voor verzending/verpakking etc.

5. Opgeld/Commissie: Commissie, Handelingskosten etc mogen niet doorberekend worden aan de koper. De koper betaalt dus altijd de veilingprijs + reële verzend/verpakkingskosten. Alleen Kunstendesignveiling.nl mag eventuele opgelden/handlingsfee’s in rekening brengen.

6. Volgrecht: Het is verkopers toegestaan het wettelijk verplichte volgrecht in rekening te brengen indien zij zakelijke verkoper zijn. Dit moet de verkoper echter zeer duidelijk in de omschrijving opnemen en mag u er niet achteraf mee confronteren. De verkoper zal tevens zorg dragen in die gevallen voor de financiele afwikkeling van de volgrecht-vergoeding indien daar aanspraak op gedaan wordt.

7. Garantieregeling: Iedere kunst of design verkoper verklaart zich akkoord met een garantieregeling voor (minimaal) 3 weken op authenticiteit en conditie. Als een koper binnen 3 weken aangeeft niet tevreden te zijn met een aankoop, dan dient een verkoper het werk terug te nemen en de verzendkosten te vergoeden. Retourkosten zijn voor de koper. Kunstendesignveiling.nl is geen partij in de transactie tussen koper en verkoper, maar bij het niet nakomen van de garantieregeling zal wel uw account gesloten worden.

Succes met veilen!

Met kunstzinnige groet,

De Veilingmeester